Rodzaje zanieczyszczeń w przemyśle

Przemysł odgrywa kluczową rolę w gospodarce globalnej, ale niestety często wiąże się z różnymi rodzajami zanieczyszczeń, które mają
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. W celu ograniczenia wpływu przemysłu na środowisko naturalne i zdrowie
publiczne, coraz więcej firm i organizacji podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska. Innowacje technologiczne, zmiana norm
prawnych i wzrost świadomości społecznej są kluczowymi elementami w dążeniu do bardziej zrównoważonego i ekologicznego przemysłu.

Mgła olejowa

Mgła olejowa to rodzaj zanieczyszczenia powietrza, które występuje w otoczeniach przemysłowych, gdzie używane są oleje smarujące i chłodzące w procesach produkcyjnych. Mgła olejowa składa się z mikroskopijnych kropelek oleju rozpraszanych w powietrzu. Jest to problem zarówno dla pracowników przemysłowych, którzy narażeni są na wdychanie tych cząstek, jak i dla środowiska, ponieważ mgła olejowa może osadzać się na powierzchniach i zanieczyszczać glebę oraz wody.


Pyły i dymy spawalnicze

Procesy spawania wydzielają pyły i dymy, które są szkodliwe zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla środowiska. Pyły zawierają mikroskopijne cząstki metalu, które mogą być wdychane przez pracowników, co może prowadzić do schorzeń układu oddechowego. Dodatkowo, dymy spawalnicze mogą zawierać toksyczne substancje chemiczne, takie jak opary metali ciężkich, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Rekomendowane modele maszyn:


Pyły i dymy szlifierskie

Procesy szlifowania metalu również generują pyły i dymy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników i środowiska. Te cząstki zawierają zazwyczaj mikroskopijne odłamki metalu oraz inne substancje, które mogą być wdychane lub osadzać się w otoczeniu. Podobnie jak w przypadku spawania, istnieje ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z ekspozycją na pyły i dymy szlifierskie.

Rekomendowane modele maszyn:


Cięcie termiczne

Cięcie termiczne to ważny proces w przemyśle, wykorzystywany do rozdzielania metalu i innych materiałów za pomocą wysokich temperatur. Jednakże ten proces generuje różne rodzaje zanieczyszczeń, które mają wpływ na środowisko i zdrowie pracowników. W niniejszym artykule przyjrzymy się cięciu termicznemu oraz sposobom kontrolowania zanieczyszczeń.

Rekomendowane modele maszyn – cięcie laserowe:

Rekomendowane modele maszyn – cięcie plazmowe:


Spaliny samochodwe

Spaliny samochodowe to mieszanka gazów i cząstek stałych emitowanych przez silniki pojazdów, w tym tlenków azotu (NOx), tlenków węgla (COx), cząstek sadzy oraz innych zanieczyszczeń. Spaliny samochodowe są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach i obszarach miejskich. Zawierają one substancje, które są szkodliwe zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska, przyczyniając się do smogu, zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych.


Stanowiska zrobotyzowane

Wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji do procesów przemysłowych przyniosło wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności i precyzji produkcji. Niemniej jednak, stanowiska zrobotyzowane również generują zanieczyszczenia, które warto uwzględnić. Typowym przykładem jest pył metaliczny, który powstaje podczas obróbki metali przez roboty przemysłowe. Te mikroskopijne cząstki mogą być niebezpieczne dla zdrowia pracowników i wymagają odpowiednich systemów odsysania i filtracji powietrza w zakładach przemysłowych.


Atex – przeciwwybuchowe

ATEX (ATmosphères EXplosibles) to europejska norma regulująca bezpieczeństwo w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W przemyśle chemicznym, petrochemicznym i górniczym obowiązują specjalne przepisy dotyczące eksplozji, które wymagają zastosowania urządzeń przeciwwybuchowych. Te normy mają na celu minimalizację ryzyka wybuchów i emisji niebezpiecznych substancji. Działają one na korzyść zarówno pracowników, jak i środowiska, chroniąc przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami wybuchów.


Inne zanieczyszczenia

Filtrowentylatory mogą być wykorzystywane do usuwania gazów toksycznych z powietrza, które mogą być generowane przez przemysł chemiczny, rafinerie, produkcję materiałów budowlanych czy inne procesy przemysłowe. Te filtry absorbują szkodliwe substancje chemiczne, zapewniając bezpieczne środowisko pracy. Filtrowentylacja może pomagać w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z powietrza, co jest istotne w branżach spożywczej, przemysłowej czy w zakładach produkujących substancje chemiczne. Filtry mogą zawierać substancje neutralizujące zapachy lub procesy adsorpcji.

Chcąc dopasować swój przemysł do najnowszych norm związanych z koniecznością montażu filtrowentylatorów w zakładach pracy,
polecamy następujące rozwiązania:

Dowiedz się więcej

Podobne artykuły

Do czego służy filtrowentylacja?

Czytaj

Rodzaje zanieczyszczeń w przemyśle

Czytaj

Jaki filtrowentylator wybrać?

Czytaj